Ikona osoba kontaktowa Skontaktuj się z nami
Ikona wiadomość kontaktowa Napisz do nas
Ikona zamknięcia

+48 801 000 275 bok@ergom.com zamówienia:
zamowienia@ergom.com
zapytania ofertowe:
oferty@ergom.com

Po zalogowaniu znajdziesz tutaj kontakt do swojego bezpośredniego Opiekuna.
Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Zostaw nam wiadomość

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZAE Ergom Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi.

Do tekstu nie można dodać linku
 

Klauzula rekrutacyjna 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom spółka z o.o., ul. Nowe Sady 10, 94-102 Łódź.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@ergom.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do procesów rekrutacji, których celem jest zatrudnienie nowych pracowników. Zbieramy określone dane osobowe, których wykaz umieszczony jest w Kodeksie Pracy – podstawą gromadzenia danych jest wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia); jeżeli Pani/Pan przekazuje nam dane inne niż określone w Kodeksie Pracy - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić nam kontakt z Panią/Panem lub nieuwzględnienie Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji .
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Działu Kadr, kierownikom/dyrektorom zainteresowanych jednostek oraz Zarządowi firmy. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w przypadku zgody na dalsze rekrutacje maksymalnie do końca następnego roku, w którym przesłano aplikację na stanowisko.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wycofania zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.