Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. poprzez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

  Logo Fundusze Europejskie Logo Promuję łódzkie Logo UE EFRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Tytuł projektu:

„Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM

Sp. z o.o. poprzez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu”

Umowa o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01-10-0058/16-00

 

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie Planu Rozwoju Eksportu stanowiącego model biznesowy, który po wdrożeniu w działalności Zakładu Aparatury Elektrycznej "ERGOM" Sp. z o.o., pozwoli na internacjonalizację spółki i wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych.

Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży eksportowej innowacyjnych produktów firmy ERGOM na podstawie kontraktów handlowych będących rezultatem wdrożenia wyników projektu.

Całkowita wartość projektu: 36 900,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 15 000,00 zł

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie,
można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.