Wsparcie promocji marek produktowych firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. podczas targów Hannover Messe 2017

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój      Logo PARP UE EFRR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wsparcie promocji marek produktowych firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. podczas targów Hannover Messe 2017

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-10-0001/17-00

Opis projektu:

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o podczas targów Hannover Messe 2017r.  Podczas targów Hannover Messe, będących miejscem spotkań przedsiębiorców i inwestorów z całego świata ERGOM nawiąże kontakty z potencjalnymi klientami, których rezultatem będą nowe kontrakty handlowe.

Rezultatami projektu, które będą mogły zostać zmierzone po realizacji projektu będą: zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży poza teren Polski produktów eksportowych Projektu w całkowitej wartości przychodów ze sprzedaży oraz wzrost liczby nowych kontraktów z zagranicznymi kontrahentami.

Całkowita wartość projektu: 139 700 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 62 000 zł

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie,
można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.