Ikona osoba kontaktowa Skontaktuj się z nami
Ikona wiadomość kontaktowa Napisz do nas
Ikona zamknięcia

+48 801 000 275 bok@ergom.com zamówienia:
zamowienia@ergom.com
zapytania ofertowe:
oferty@ergom.com

Po zalogowaniu znajdziesz tutaj kontakt do swojego bezpośredniego Opiekuna.
Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Zostaw nam wiadomość

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZAE Ergom Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi.

Do tekstu nie można dodać linku
 

Regulamin korzystania ze strony www.ergom.com

Niemniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony www.ergom.com oraz materiałów na niej umieszczonych, prowadzonej przez Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-102 ul. Nowe Sady 10NIP: 726-01-29-071,Regon: 473076927, KRS: 0000132427, Kapitał Zakładowy: 10.400.000 zł Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi, XX wydział krajowego Rejestru Sądowego.

Korzystanie z strony internetowej www.ergom.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki zapisane w niniejszym Regulaminie dalsze korzystanie ze Strony jest nie dopuszczalne.

  1. Wszelkie prawa do strony www.ergom.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów, artykułów, zdjęć, schematów należą do: Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
  2. Użytkownicy strony www.ergom.com mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy własne oraz znaki i wzory graficzne podlegające szczególnej ochronie prawnej  na rzecz Zakładu Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. są dostępne pod adresem: https://www.ergom.com/cms/informacje/znaki-towarowe.html
  4. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o. o.  nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych na stronie www.ergom.com. Zakład Aparatury Elektrycznej nie odpowiada za ewentualne szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym podjęciem decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony www.ergom.com odbywa się na jego własne ryzyko.
  5. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby strona www.ergom.com była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych a także ich przesyłania.
  6. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na www.ergom.com. Strony te działają niezależnie, a za ich funkcjonowanie i publikowane treści odpowiadają ich właściciele. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.
  7. Warunki udostępniania danych poprzez stronę ergom.com, zbierania informacji o użytkownikach oraz zasadach bezpieczeństwa danych pozostawianych przez użytkowników na stronie www.ergom.com określają zasady podane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.ergom.com/cms/informacje/polityka-prywatnosci.html
  8. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergo Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w każdym momencie. Zmiana regulaminu lub jego części nie wymaga uprzedzania użytkowników i wchodzi z dniem publikacji na stronie internetowej www.ergom.com. W przypadku braku zgody użytkownika na zamiany w zapisach regulaminu, dalsze korzystanie ze strony www.ergom.com jest niedopuszczalne.
  9. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony www.ergom.com a które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd w miejscu prowadzenia działalności Zakładu Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.