Company information

ERGOM Z. A. E. Sp. z o.o. 

Nowe Sady 10 Street  

94-102 Lodz, POLAND

 
  • Tax Identification Number NIP : PL7260129071

    check
  • National Business Registry Number REGON: 473076927

    check
  • KRS: 0000132427

    check
  • BDO: 000003611

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Initial Capital: 10,400,000.00 PLN