Polityka prywatności

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o., jako właściciel niniejszego portalu i stron powiązanych zwanych w dalszej części serwisem, dbając o prywatność i bezpieczeństwo wprowadza poniższą politykę prywatności.

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma:

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o, ul. Nowe Sady 10, 94-102 Łódź, NIP: 726-01-29-071,Regon: 473076927, KRS: 0000132427, Kapitał Zakładowy: 10.400.000 zł wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Środmieścia w Łodzi, XX wydział krajowego Rejestru Sądowego.

§ 1 Pliki typu Cookies

 1. Serwis www.ergom.com oraz strony z nim powiązane nie zbierają w sposób zautomatyzowany  informacji o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (z polskiego „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane jako pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Służą one do lepszego korzystania ze stron internetowych. Pliki te mają w zwyczaju zawierać informację z nazwą strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 10, Polska jest podmiotem który z użyciem plików typu cookies (zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu) uzyskuje do nich dostęp.
 4. Pliki cookies zawarte w serwisie i umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika są wykorzystywane są w celu jak najlepszego, najbardziej trafnego dostosowania i optymalizacji korzystania ze stron serwisu do preferencji i wygody użytkownika przeglądającego strony serwisu. Pliki te służą także do zbierania anonimowych statystyk i ich dalszej analizy mającej na celu poznania w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z niego a następnie ulepszanie serwisu na podstawie tych danych.
 5. Dzięki plikom cookies, użytkownicy serwisu nie muszą każdorazowo logować się do każdej podstrony serwisu (sesja logowania nie wygasa i jest utrzymywana).
 6. Ograniczenia w przyjmowaniu i przechowywaniu plików cookies mogą w znacznym stopniu przyczynić się do nieprawidłowego wyświetlania i funkcjonalności serwisu.
 7. Więcej o plikach cookies i sposobach ich przechowywania, blokowania i funkcjonalności można znaleźć na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

§  2 Ochrona danych osobowych.

 1. Każdy z użytkowników może przeglądać strony serwisu bez podawania danych osobowych.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: rozporządzeniem) informujemy, że dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu gromadzone są przez Ergom.
 3. Ergom, zwany dalej  jako Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zapobiega utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników serwisu  Administrator zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem z użyciem certyfikatu SSL.
 5. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych jest zawsze jasno określony i zaprezentowany Użytkownikowi w serwisie. Ergom nie udostępnia innym podmiotom danych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 6. Ergom na zasadzie art. 28 rozporządzenia, może powierzyć (na podstawie umowy powierzenia) przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej, podmiotom trzecim, świadczącym na jego rzecz usługę mailingu.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Ergom mogą być także udostępnione:
  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Dane Użytkownika zbierane są w dwojaki sposób:
  - zostają dobrowolnie podane przez Użytkownika w momencie wypełnianiu formularza zapisu do newsletter i klubu instalatora. Zbieraniu podlegają następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, dane teleadresowe, informacje identyfikujące firmę (jeżeli użytkownik wyrazi wolę ich udostępnienia).
  -niektóre dane zostają automatycznie pobrane przez serwer Ergom. Są to np.: typ przeglądarki, wyszukiwarka internetowa, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, przybliżona geolokacja użytkownika, język przeglądania serwisu.
 9. Dane pobrane od Użytkownika nie są uzupełniane o dane z innych źródeł.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę przesyłania na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik podaje swoje dane i wyraża zgodę dobrowolnie, jednakże jej brak uniemożliwia przesłanie newslettera Użytkownikowi.
 11. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez:
  - wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@ergom.com z treścią odwołującą zgodę,
  - wysłanie listu, na adres siedziby ERGOM z treścią odwołującą zgodę.
 12. ZAE Ergom przetwarza dane Użytkowników serwisu www w celu:
  - realizacji usługi newsletter, (wysłanie drogą e-mail informacji o ofercie handlowej, nowościach, promocjach oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem firmy ERGOM lub stron serwisu)
  - umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do systemu,
  - analizy  zachowania użytkownika w obrębie portalu- dostosowania stron serwisu do preferencji odbiorcy
 13. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przechowywane przez ZAE Ergom Sp. z o. o. , ich aktualizowania lub usunięcia z bazy.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, w celu aktualizacji lub usunięcia danych z bazy prosimy o kontakt na adres: marketing@ergom.com
 2. Ergom każdorazowo powiadomi użytkowników o każdorazowej zmianie w zapisach polityki Prywatności poprzez wiadomość e-mail na adres podany w procesie rejestracji lub zapisu do newslettera.
 3. Zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności podlegają obowiązującemu prawu.