Dane firmy

Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź

Kapitał Zakładowy: 10.400.000 zł

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.