Pobierz Raporty

Poniżej przedstawiamy raporty podsumowujące naszą działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesowej za dany rok. Zachęcamy do lektury.

2018

2019

2020

Ergom jako firma odpowiedzialna społecznie opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na poniższych 4 obszarach:


  • Nasi pracownicy,
  • Postępowanie zgodnie z etyką,
  • Dbanie o naturę,
  • Dbanie o społeczńość.

Nasi pracownicy

Polityka zatrudniania Ergomu opiera się na wieloletnim przeświadczeniu, że zatrudnianie perspektywicznych osób oraz inwestowanie w nie przynosi najlepsze rezultaty w długim okresie. Dlatego wyszukujemy utalentowane osoby i oferujemy im stabilną pracę opartą na rynkowym wynagrodzeniu i umowie o pracę oraz rozwój. Efektem tej polityki jest kadra, która pracuje w firmie wiele lat oraz mała rotacja pracowników.

W Ergomie wierzymy w innowacyjność pracowników, wspieramy ją i nagradzamy. Każdy pracownik ma możliwość złożenia wniosku innowacyjnego, który po pomyślnym rozpatrzeniu i wdrożeniu przynosi wymierne korzyści firmie jak i osobiście danemu pracownikowi.

Co roku w ramach ciągłego rozwoju  wprowadzamy nowe technologie, produkty i rozwiązania, co jest efektem realizacji naszej misji.

Praca w Ergomie powiązana jest ze ścisłym przestrzeganiem zasad BHP. Dokładamy wszelkich starań, aby praca, jak i w przypadku gości samo przebywanie na terenie firmy było bezpieczne.

Ergom zapewnia wolność stowarzyszania się pracowników.

Postępowanie zgodnie z etyką

Naszą główną wartością jest odpowiedzialność, co oznacza postępowanie zgodnie z zasadami prawa. Wyraża się to poprzez kodeks etyczny Ergomu, który określa uczciwość, fair play oraz zdrowe zasady konkurencji jako podstawę funkcjonowania pracowników firmy w otoczeniu rynkowym. Obszary zawarte w tym kodeksie to: zobowiązania pracowników wobec udziałowców oraz partnerów biznesowych, zobowiązania firmy wobec pracowników oraz pracowników wobec firmy, postępowanie wobec konkurentów, postępowanie wobec społeczności lokalnej oraz ogółu społeczeństwa. Przedstawiciele Ergomu działając w Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki byli jednymi z pierwszych pomysłodawców uchwalenia kodeksu etycznego Izby, który ma za zadanie upowszechniać zasady fair play w branży.

Przestrzegamy praw pracowniczych zgodnie z przyjętym prawem polskim i europejskim. Od naszych partnerów biznesowych wymagamy by przestrzegali przyjętych międzynarodowych norm związanych z przeciwdziałaniem pracy przymusowej jak i pracy osób nieletnich.

Jesteśmy świadomi istniejących konfliktów i aktywnie podejmujemy działania mające na celu określenie, które produkty i materiały dostarczane przez Dostawców mogą zawierać minerały stwarzające potencjalne źródła konfliktów. W tym celu pozyskujemy informacje na temat ich pochodzenia od naszych Dostawców. Tzw. minerały konfliktowe to cyna, tantal, wolfram i złoto (3TG) – zarówno w formie rud, jak i przetworzonych metali, natomiast obszary objęte zakresem obowiązywania reguły są zdefiniowane jako CAHRA, czyli obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego lub niestabilne po konflikcie. Definicja obejmuje również obszary, w których występuje słabe lub nieistniejące zarządzanie i bezpieczeństwo, takie jak państwa upadłe, oraz powszechne i systematyczne naruszenia prawa międzynarodowego, w tym łamanie praw człowieka. Efekty naszej pracy zawarte są w szablonie raportowym CMRT, który udostępniamy na żądanie Klientom.

Uczestniczymy również w dobrowolnej inicjatywie rozszerzonego raportowania minerałów, dotyczącej źródeł pochodzenia miki i kobaltu, co ma odwzorowanie w raporcie EMRT, który udostępniamy na żądanie Klientom.

Dbanie o naturę

Dbanie o środowisko się opłaca. Pomijając już tak oczywisty fakt, że żyjemy w tym środowisku i jego jakość wpływa pozytywnie na nasze życie jak i bliskich nam osób, jest to również element jaki zostawiamy kolejnym pokoleniom. Dbanie o środowisko w długim okresie jest ważne ze względu na koszty oraz oczekiwania naszych Klientów. Dlatego wdrażamy nowe technologie i procesy mające na celu zmniejszenie zużycia surowców oraz mediów jak i wyemitowanych zanieczyszczeń i odpadów. Dodatkowo promujemy na rynku rozwiązania wspierające efektywność. W obszarze środowiskowym postępujemy zgodnie z przyjętymi przepisami prawnymi, w tym cyklicznie przechodzimy zewnętrzne audyty.

Dbanie o społeczność

W zakresie odpowiedzialności społecznej, działania Ergomu koncentrują się na poniższych obszarach:

  • Pracownicy – dbamy by nasi pracownicy byli zatrudnieni w oparciu o stabilną umowę oraz przy godziwym wynagrodzeniu kreowanym przez otoczenie rynkowe. Zapewniamy im optymalne warunki do pracy, w miarę możliwości warunki rozwoju oraz dobrą atmosferę w pracy.
  • Klienci – naszym celem jest praca z Klientami oparta na partnerskich zasadach i poszanowaniu godności, w tym różnorodności kulturowej. Chcemy być pierwszym wyborem dla Klientów w naszej branży. Dzielimy się wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem z Klientami w formie szkoleń oraz poradników, szczególnie dbamy też o to by przekazane informacje techniczne dotyczące naszych produktów i rozwiązań były rzetelne oraz jak najbardziej przystępne.
  • Dostawcy – dbamy o dobre relacje z Dostawcami oparte na wysokiej jakości oraz konkurencyjnych warunkach cenowych. Wymagamy od naszych Dostawców przestrzegania podstawowych praw ludzkich, w tym tych związanych z przeciwdziałaniem pracy przymusowej oraz zatrudniania osób nieletnich. Wymagamy też by surowce czy produkty nam dostarczane nie były oparte o minerały ze stref konfliktowych.
  • Otoczenie branżowe i społeczne – naszym celem jest pomoc w kształceniu przyszłych specjalistów w naszej branży, aktywnie uczestniczymy w „projekcie szkoły”. Działania nasze skupiają się na przekazywaniu wiedzy uczniom szkół technicznych, dzieleniu się naszym doświadczeniem oraz wspomaganie szkół w obszarze narzędzi jak i innych produktów z obszaru naszej oferty, które są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w toku nauki. Przyjmujemy też praktykantów, którzy w ramach stażów podejmują pierwsze kroki w zawodzie oraz uczą się funkcjonowania firmy „od kuchni”. Nasi przedstawiciele współdziałają w organizacjach samorządu gospodarczego celem wykształcenia dobrych praktyk na rynku, norm technicznych dbających o środowisko jak i efektywność, jak i współpracy między firmowej w ramach ogólnie pojętego rozwoju. W miarę możliwości wspieramy również wybrane akcje charytatywne.